آقای پروفسور کستاس فیتاس

پروفسور کستاس فیتاس دانشکده علوم و مهندسی، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا

آقای پروفسور کستاس فیتاس

Prof. Kostas Fytas

دانشکده علوم و مهندسی، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور کستاس فیتاس در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست