آقای دکتر کریم عابدی

دکتر کریم عابدی استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

آقای دکتر کریم عابدی

Dr. Karim Abedi

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کریم عابدی در مجلات و ژورنالها