آقای دکتر جعفر توفیقی

دکتر جعفر توفیقی استاد دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر جعفر توفیقی

Dr. Jafar Tofighi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر توفیقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی رشد فناوری
هیات تحریریهمجله ی مهندسی عمران شریف
هیات تحریریهمجله ی مهندسی مکانیک شریف

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر توفیقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) دانشگاه شیراز، شیراز آبان 1394
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) دانشگاه شیراز، شیراز آبان 1394
ریاست افتخاری کنفرانس دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز انجمن علمی موتور ایران، تهران بهمن 1396
مسئول کمیته سینتیک، کاتالیست و طرح راکتور شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاریهای دانشگاه وصنعت درایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 56
2 ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 76
3 ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
4 تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
5 ساختارها فرآیندها و عوامل موثر بر توسعه میان رشته ای ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
6 مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
7 مقدمه ای بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 11
8 وضعیت منابع انسانی کشور و راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ذرات جامد بر نگهداشت گاز در بیوراکتور هواگرد حاوی میکروامولسیون آب در دیزل (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 انتقال اکسیژن در بیوراکتور هواگرد سه فازی گاز - مایع - جامد (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 بررسی حذف بیوکاتالیتیک گوگرداز دی بنزوتیوفن توسط باکتری 22 RIPI - (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 بهبود کارایی کاتالیست در فرآیند هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان با استفاده از سنتز نانوساختارهای تیتانیا با پایداری حرارتی بالاتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
5 تأثیر استفاده از تری فنیل فسفین اکسید روی سرعت تشکیل کک در راکتور های کراکینگ حرارتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 تعیین سطح و توزیع منافذ زئولیت 5A با استفاده از روش t-plot (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 ضرورت نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی
8 مدلسازی سنتیکی واکنشهای هیدروتریتینگ VGO (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 مدلسازی و بررسی تاثیر دما و فشار خوراک ورودی بر عملکرد رآکتور تولید متانول (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
10 مطالعه آزمایشگاهی جداسازی نیتروژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار روی جاذب غربال مولکولی کربن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 مطالعه آزمایشگاهی و تئوری تاثیر توالی زمان بر عملکرد جداسازی نیتروژن از هوا با روش جذب سطحی با تناوب فشار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
12 مطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی نیتروژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار برروی جاذب غربال مولکولی کربن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
13 مطالعه ترسیب کک و جلوگیری از تشکیل آن طی پیرولیز نفتا در سیستم آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران