آقای دکتر رضا قراخوانلو

دکتر رضا قراخوانلو Associate Professor of Tarbiat Modares University

آقای دکتر رضا قراخوانلو

Dr. Reza Gharakhanlo

Associate Professor of Tarbiat Modares University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا قراخوانلو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله علوم ورزشی و سلامت

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا قراخوانلو در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار شهریور 1394