آقای دکتر مهرزاد حمیدی

دکتر مهرزاد حمیدی

آقای دکتر مهرزاد حمیدی

Dr. Mehrzad Hamidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهرزاد حمیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار شهریور 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط حمایت مدیریت ارشد با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
2 ارتباط ساختار سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
3 اولویت بندی ومقایسه معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی تنیس روی میزکشور ازنظرنخبگان ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
4 بازاریابی اینترنتی در باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 بررسی و شناسایی عوامل استراتژیک )نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
6 بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی کشتی گیران بزرگسال آزاد کار و فرنگی کار استان گلستان از نحوه عملکرد حوزه مدیریت باشگاههای کشتی استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
7 بررسی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 بررسی هویت تیمی تماشاگران فوتبال و نقش آن بر رضایتمندی و نیات رفتاری تماشاگران بر اساس تئوری هویت اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
9 تبیین استراتژی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
10 تبیین مدل فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
11 تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
12 تدوین برنامه استراتژیک معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامیدر راستای برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
13 تدوین برنامه راهبردی توسعه المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
14 تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 تعیین موقعیت استراتژیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
16 شناسایی تنگناها وچالش های فراروی استعدادیابی درورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
17 شناسایی عوامل سازمانی مرتبط با عملکرد کارکنان کمیته ملی المپیک بر اساس مدل و ایزوبورد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
18 شناسایی و اولویت بندی نیازهای استعداد های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران لیگ حرفه ای شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
19 طراحی پرسشنامه ارزیابی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
20 طراحی و تدوین استراتژی استعدادیابی درورزش قهرمانی کشور(ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی