آقای دکتر سیدمحمود مرتضوی هشترودی

دکتر سیدمحمود مرتضوی هشترودی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

آقای دکتر سیدمحمود مرتضوی هشترودی

Dr. Seyedmahmoud Mortezavihashtrodi

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحمود مرتضوی هشترودی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی - انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران اسفند 1393
دبیر علمی اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، تهران آبان 1394
رئیس کنفرانس کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان، تهران اسفند 1394
دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، قم خرداد 1395
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، قم مرداد 1395
دبیر علمی دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، قم شهریور 1395
دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، قم خرداد 1395
دبیر علمی سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران آذر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برخی از باید ها و نباید های بازنمایی زن در رسانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
2 تبیین پایه های پیشرفت اقتصادی خانواده از منظر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه