آقای پروفسور نادر قهرمانی

پروفسور نادر قهرمانی دانشگاه شیراز- ایران

آقای پروفسور نادر قهرمانی

Prof. Nader Ghahremani

دانشگاه شیراز- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نادر قهرمانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انرژی بستگی هسته ای بر پایه مدل کوارکی در نگرشی جدید به هسته (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
2 تحلیل برهمکنش تولید الکترونی پایون باردار به کمک آخرین داده های موجود (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388