آقای پروفسور محمد وحید تاتوک

پروفسور محمد وحید تاتوک دانشگاه رازی- ایران

آقای پروفسور محمد وحید تاتوک

Prof. Mohammad Vahid Tatook

دانشگاه رازی- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمد وحید تاتوک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی