خانم دکتر آرزو آقاخانی

دکتر آرزو آقاخانی انستیتو پاستور ایران ، ایران

خانم دکتر آرزو آقاخانی

Dr. Arezoo Aghakhani

انستیتو پاستور ایران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر آرزو آقاخانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه آسیب شناسی ایران
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران