آقای دکتر نصراله مرادی

دکتر نصراله مرادی پژوهشگر جامعه ایران فیزیولوژی و فارماکولوژی ، تهران، ایران

آقای دکتر نصراله مرادی

Dr. Nasroallah Moradi Kor

پژوهشگر جامعه ایران فیزیولوژی و فارماکولوژی ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نصراله مرادی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Chamomile (Matricaria recutita) As a Valuable Medicinal Plant (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
2 Component and Application Aloe Vera Plant in medicine (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 5
3 Evaluation of MCNPX and GATE with HotSpot for Internal Dosimetry (Simulation Study) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 3، شماره: 3
4 Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) As a Valuable Medicinal Plant (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 8
5 Physiological and pharmaceutical effects of Tribulus Terrestris as a Multipurpose and Valuable Medicinal Plant (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 5
6 Physiological and pharmaceutical effects of tribulus terrestris as a multipurpose and valuable medicinal plant (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 10
7 Synchronization of energy and protein on supply synthesis microbial protein (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 6
8 The effects of psychological stress and other environmental factors on incidence of diseases (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 8
9 Trace Mineral Requirements for Dairy Cattle (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 2
10 Vermicompost and verminculture: structure, benefits and usage (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antihyperglycemic and antihyperlipidemic activeities of Nannochloropsis oculata microalgae in streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
2 Cinnamon essential oil and zinc sulfate complex, efficiently decreased glucose concentration and stimulated insulin secretion in Streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
3 Cinnamon essential oil controlled lipid profile and glucose concentration in Streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
4 Effects of forced exercise on mechanical allodynia in a rat model of chronic constriction injury (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
5 Effects of treadmill exercise on thermal hyperalgesia in CCI male rats (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی