آقای دکتر محمود مقومی

دکتر محمود مقومی استاد دانشگاه UM مالزی

آقای دکتر محمود مقومی

Dr. Mahmoud Moghavemi

استاد دانشگاه UM مالزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود مقومی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات