آقای پروفسور عبدل رحمن بن محمد

پروفسور عبدل رحمن بن محمد دکتری در مهندسی ، دانشگاه نیوهمپ شایر (ایالات متحده آمریکا )

آقای پروفسور عبدل رحمن بن محمد

Prof. Abdul Rahman bin Mohamed

دکتری در مهندسی ، دانشگاه نیوهمپ شایر (ایالات متحده آمریکا )

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.