آقای دکتر محمدرضا لطفعلی پور

دکتر محمدرضا لطفعلی پور استاد- دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محمدرضا لطفعلی پور

Dr. Mohamadreza Lotfalipour

استاد- دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا لطفعلی پور در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته هایی جدید با رویکرد غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
2 اثررشداقتصادی، تجارت و توسعه مالی برکیفیت محیط زیست درایران براساس شاخص ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
3 ارایه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوییچینگ گارچ (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 4
4 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهر هوری نهاده های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 29
5 بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 25
6 بررسی تاثیر شوک های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
7 بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
8 بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران تحلیل مبتنی بر داده های پانل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
9 بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
10 بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
12 تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 12
13 تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 16
14 مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدلهای ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
15 مطالعه عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تاکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 13، شماره: 25
16 مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC ) با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 23
17 مقایسه الگوهای رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 3
18 مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC): مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
19 نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطق های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزار نوین افزایشاعتبار مالی در تأمین بودجه پروژههای شهری و تجارب جهانیمرتبط (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
2 اثر اقتصاد دانش بنیان بر کیفیت محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
3 بررسی اثر رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست بررشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بیکاری در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
5 بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
6 بررسی اثر مخارج دولت بر کیفیت محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
7 بررسی پیوند بخش نفت با سایر بخش های اقتصادی در منطقه غرب خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری
8 بررسی تاثیر برند سازی جایگاه های سوخت بر الگوی عرضه فراورده های نفتی و مدیریت مصرف مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
9 بررسی تاثیر سطح مهارت (به تفکیک جنسیت) بر ارزش افزوده صنایع بزرگ ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
10 بررسی تاثیر گرایش بازار، قابلیت بازاریابی برنوآوری پایدار (مطالعه موردی شرکت های تعاونی شهرستان بجنورد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
11 بررسی تاثیرمالیات بر ارزش افزوده بر اشتغال در استان های ایران ( رهیافت اقتصاد سنجی فضایی ) (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
12 بررسی تأثیر شاخصهای سلامت بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو ECO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
13 بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر حجم تسهیلات بانکی دریافتی توسط شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
14 بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
15 بررسی رابطه درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 بررسی ظرفیت توسعه اقتصادی مناطق نفت خیز با استفاده از جدول داده-ستانده منطقه ای (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
17 بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس شرکت‌های توزیع برق استان خراسان رضوی درسال 1391 به روش تابع مرزی تصادفی ( SFA) (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
18 بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی آستانه درآمد و انتشار آلودگی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
19 بررسی مسائل زیست محیطی و راهکارهای بهره برداری پایدار آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
20 بررسی و مقایسه تاثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
21 بررسیاقتصادیهزینه برق تولیدی در نیروگاههای سیکل ترکیبی نیشابور وبادی بینالود با توجه به ملاحظات زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
22 تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
23 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
24 جایگاه و نقش کارآفرینی زنان در رشد اقتصادی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
25 شیوه های نوین تامین مالی پروژه های توسعه شهری در هند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران
26 نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت های فرسوده (دریافت مقاله) چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها