آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی

دکتر فرهاد خداداد کاشی رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی

Dr. Farhad Khodadad Kashi

رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی دانشگاه پیام نور استان البرز، کرج دی 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط کارایی با متغیرهای ساختاری بر مبنای نگرش SCP در بخش صنعت ایران (رهیافت بوت استرپ در استنباط آماری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
2 ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 61
3 The Effects of Green Tax on Emission of Environmental Pollutants in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 11، شماره: 11
4 بررسی ارتباط ضریب سودآوری درجه تمرکز و صرفه های مقیاس در صنایع کارخانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 59
5 بررسی تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک 1996-2012 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
6 سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
7 محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال های 1380-1389 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
8 نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی 1371-1379 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت بخش صنعت و رقابت صنعتی در اقتصاد مقاومتی با ارزیابی رقابت در مدل پا نزار - راس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مالیات سبز بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
3 بررسی عوامل مؤثر بر ساختار بازار: مطالعه موردی صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران