آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دکتر مهدی صادقی شاهدانی ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی

Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani

ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش بین المللی اقتصاد شهری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، تهران اردیبهشت 1395
دبیر علمی نخستین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران دانشکده معارف اسلامی و دانشگاه امام صادق (ع)، تهران آبان 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مروری بر ادبیات اقتصاد دانش بنیان: از شکل گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 44
2 اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
3 الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
4 اولویت بندی موانع توسعه مشارکت های عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روش های MCDM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
5 بایسته های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 10
6 بررسی اشتراکات و تمایزات مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
7 بررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
8 بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 21
9 بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
10 بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای (با رویکرد موضوع شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 1
11 تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
12 تبیین مدل های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 3، شماره: 2
13 تحلیل مقایسه ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
14 تحلیل مقایسه ای نقش مولفه های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
15 تحلیل منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر بهبود رفتار مصرفی خانوار شهری (مطالعه موردی: رفتار مصرفی انرژی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
16 تحلیل وظایف دولت در قبال مسیله عدالت از منظر قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 21
17 تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 2
18 تعیین سهم بهینه یارانه انرژی در زیربخش های اقتصادی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP و برنامه ریزی خطی فازی FLP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
19 ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 17
20 درکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد و بررسی روش میان رشته ای برای برونرفت از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
21 سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 1
22 سنجش سرمایه اجتماعی استان های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 6، شماره: 12
23 شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی برآموزه های تمدن اسلامی و بکارگیری آن درارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
24 طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 6، شماره: 2
25 کاربرد رهیافت های تلفیق در تبیین الزامات اسلام شناختی در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
26 مدل یابی معادلات ساختاری مولفه های اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی در جوامع شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 18
27 مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 11
28 مروری بر ادبیات اقتصاد دانش بنیان: از شکل گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 47
29 مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مدل اجاره داری رقبات وقفی مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان وقف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف
2 آسیب شناسی نظام کنونی تامین مالی کشور در مسیر تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی و ارایه راهکار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
3 آسیب شناسی نظام کنونی تامین مالی کشور در مسیر تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی و ارایه راهکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
4 The role of Islam religion in the consumers behavior with emphasis on Islamic beliefs and ethics (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی
5 بررسی استراتژی محصولات بانک بیمه در تحقق مشتری مداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
6 تولید صیانتی در بهرهبرداری از مخازن هیدروکربوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
7 سیاستگذاری دینی در برونزایی های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 محاسبه حداکثر کاهش تقاضای انرژی و بار الکتریکی بخش خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا افق 1420 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
9 محاسبه هزینه نهایی تولید برق در اثر افزایش قیمت برق و سایر حاملهای انرژی ضمن اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
10 مطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت درآمدهای نفتی در قوانین برنامههای توسعه سوم تا پنجم با اصول مربوطه سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار