آقای دکتر جهانبخش قاسمی

دکتر جهانبخش قاسمی

آقای دکتر جهانبخش قاسمی

Dr. Jahanbakhsh Ghasemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جهانبخش قاسمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی ، تهران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اردیبهشت 1391