آقای دکتر محمدرضا تمامگر

دکتر محمدرضا تمامگر

آقای دکتر محمدرضا تمامگر

Dr. Mohammadreza Tamamgar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا تمامگر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
قائم مقام کمیته اجرایی هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، گناباد مرداد 1394
قائم مقام کمیته اجرایی هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد مرداد 1395