خانم مهندس سارا براتی

مهندس سارا براتی

خانم مهندس سارا براتی

Sara Barati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس سارا براتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول دبیرخانه کنفرانس بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و انجمن مهندسی پزشکی ایران، تهران آذر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی حضور E.coli O157:H7 به روش PCR وارزیابی مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در E. coli های جداسازی شده از کبوترهای شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 26، شماره: 2
2 ردیابی مولکولی کمپیلوباکتر در کبوترهای خانگی شهرکرد (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
3 مطالعه در مورد مقاومت به آنتی بیوتی کهای بتالاکتام در اشریشیا کل یهای جداسازی شده از قنار یهای یزد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 THE EFFECT OF THYMUS VULGARIS EXTRACT ON STAPHYLOCOCCUS AUREUSBACERIA IN MILK (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 راهکارهایی برای ارزش گذاری چند کارکرد و خدمات اکوسیستمی تالاب شادگان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب