آقای مجید زلقی

مجید زلقی

آقای مجید زلقی

Majid Zallaghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مجید زلقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات