آقای دکتر محمدرضا اسلامی

دکتر محمدرضا اسلامی استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر محمدرضا اسلامی

Dr. Mohamadreza Islami

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا اسلامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آموزش مهندسی ایران
هیات تحریریهمجله ی مهندسی مکانیک شریف