آقای دکتر محمدرضا غفارپور

دکتر محمدرضا غفارپور

آقای دکتر محمدرضا غفارپور

Dr. Mohammadreza Ghafarpoor

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا غفارپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران، تهران آذر 1393