آقای دکتر محمدعلی نجفی

دکتر محمدعلی نجفی عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذای دانشگاه زابل

آقای دکتر محمدعلی نجفی

Dr. Mohammadali Najafi

عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذای دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی نجفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان، زاهدان تیر 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تهیه کنسانتره پروتیینی از کنجاله پنبه دانه جهت مصرف انسان به روش مخلوط حلال ها (آب؛ استن؛ هگزان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی هوای شهرتهران به الیاف آزبست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 اثر اسید لاکتیک، کیتوزان و بستهبندی در اتمسفر تغییر یافته برروی عوامل فساد میکروبی لاشه بلدرچین در دمای نگهداری 4درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
3 ارزیابی اثر اسید لاکتیک، کیتوزان و بستهبندی در اتمسفر تغییریافته بر روی ویژگیهای شیمیایی لاشه بلدرچین در دماینگهداری 4 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 انواع حسابرسی و تفاوت آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
5 بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای مختلف کرچک در منطقه بروجرد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 بررسی تاثیر درصدهای مختلفی از سبوس معمولی و تخمیر شده با سایزهای متفاوت در نانهای با فیبر بالا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 بررسی چگونگی مدیریت بر اصلاح بودجه بعد از تصویب بودجه برای دولت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی نقش بودجه ریزی عملیاتی در بهبود مسئولیت پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
9 تاثیر اسیدهای آلی(سیتریک، استیک و لاکتیک)، نمک طعام و هیدروژن پراکسید برغیرفعالسازی باکتری اشریشیاکلی در سبزی ریحان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 تاثیر ترکیبات اسانس پرتقال (لینالول و اوکتانول) بر برخی خواص کمی پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 تاثیر مشروط کردن با آب ازون دار بر روی خصو صیات انتخابی آرد گىذم های سخت و نرم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
12 حسابداری مسئولیتهای اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
14 خصوصیات فیزیکی و ضد میکروبی فیلمهای متیل سلولز و کازیینات سدیم حاوی لاکتوباسیلوس کازیی 1608 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در حسابرسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
16 شناسایی ذرات پراکنده شده در فرایند 2H(p,d)H ،آشکارسازی شده توسط بینا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
17 فعالیت ضدمیکروبی باکتریوسین لاکتوباسیلوس ساکی و لاکتوباسیلوس دلبروکی دربرابر لیستریا اینوکووا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 کاربرد فرآیند غشایی توامان در صنعت تولید عصاره و کنسانتره میوه ها و سبزیجات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
19 کنترل های داخلی چیست و اجزای آن کدامند و نقش آن در سلامت مالی چیست؟ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 مایه ترش لاکتیکی بعنوان بهبود دهنده درنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
21 مروری بر خواص کاربردی مایه ترش لاکتیکی در انواع نان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
22 مطالعه ویژگی نوری هواویزهای جو در روزهای پاک و همراه با غبار با استفاده ازداده های شیدسنج خورشیدی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
23 مطالعه ویژگی نوری هواویزهایجو در روزهای پاک و همراه با غبار با استفاده از داده های شیدسنج خورشیدی در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
24 نقش مدیریت دانش در بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
25 نقش و جایگاه نظام مالی در تجهیز سرمایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز