آقای مهدی محقق

مهدی محقق رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

آقای مهدی محقق

Mehdi Mohaghegh

رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی محقق در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل شهریور 1394