آقای دکتر خدابخش اسداللهی

دکتر خدابخش اسداللهی

آقای دکتر خدابخش اسداللهی

Dr. Khodabakhsh Asadolahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خدابخش اسداللهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل شهریور 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی استعاره مفهومی زندگی در اشعار فروغ فرخزاد برپایه زبان شناسی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرکاییسم واژگانی و نحوی در اشعار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
2 اوضاع معیشتی در گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
3 بررسی احوالی مسنداله حدیقه ی سنایی (باب اول) (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
4 بررسی جملات شرطی در گلستان سعدی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
5 بررسی عامیانگی و شکوه واژگان در اشعار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
6 بررسی فراهنجاری معنایی در اشعار فاضل نظری با تاکید بر استعاره (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
7 بررسی فراهنجاری معنایی در اشعار فاضل نظری با تاکید بر تشخیص (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
8 بررسی معناشناسی فعل دیدن در دیوان شهریار (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
9 تاملی بر مهمترین جلوههای پایداری در کتاب من زنده ام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
10 تحلیل معنایی فعل بردن در نفثهالمصدور (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
11 تحلیل نمادو نمادپردازی در ادبیات داستانی کودک دفاع مقدس (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
12 فعل ناقص در دیوان حافظ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
13 کارکردها و اوصاف قناعت در دیوان صائب تبریزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران