آقای دکتر مجتبی بنیادین

دکتر مجتبی بنیادین دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر مجتبی بنیادین

Dr. Mojtaba Bonyadin

دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی بنیادین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی