آقای دکتر افشین جوادی

دکتر افشین جوادی دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

آقای دکتر افشین جوادی

Dr. Afshin Javadi

دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر افشین جوادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی و تعیین ارتباط بین پاتوتایپ های اشریشیاکلی در نمونه های بالینی انسان و نمونه های غذایی گوشتی، لبنی و سبزی با استفاده از آنتی سرم های پلی والان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 2، شماره: 1
2 شیوع استافیلوکوکس اورئوس و استافیلوکوکوس اروئوس مقاوم به متی سیلین در پنیر و کره محلی: یک مطالعه میدانی در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
3 مطالعه تأثیر برخی پروبیوتیک ها بر روی اشریشیاکلی (O(157):H(7 در شرایط رشد توامان در شیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عصاره گیاه پونه (Mentha IOgfOlla) بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی سوسیس در دوران ماندگاری (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثرضدمیکروبی عصاره تمرهندی روی برخی میکروبهای مولد مسمومیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
3 اسپکتروسکوپی NMR روشی نوین درصنعت غذا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
4 Evaluating the effect of Tamarind extract on chemical properties of Salmon in cold storage conditions (2 ±1˚C) in a 15-day period (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
5 بررسی آلودگی استرپتوکوکی مدفوعی در همبرگرهای ارائه شده در بازار تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی آلودگی کلیفورم مدفوعی در همبرگرهای ارائه شده در بازار تبریز و نقش دامپزشکی در تأمین بهداشت و سلامت غذایی جامعه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی اثر پروسه کباب کردن روی بقایای آنتی بیوتیکی در بافتهای خوراکی طیور به روش FPT (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
8 بررسی عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتی صفحه زدوده به کمک نرم افزار Fluent6.3.25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی
9 بررسی عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتی صفحه زدوده به کمک نرم افزار Fluent6.3.25 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مبدلهای گرمایی
10 بررسی عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتی صفحه زدوده به کمک نرم افزار Fluent6.3.25 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست
11 بررسی ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی، میکروبی، حسی و افزایش زمان ماندگاری گوشت قرمز با استفاده از عصاره برگ زیتون (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 تاثیر پرتودهی ماوراء بنفش و پالس های نوری در مواد غذایی مایع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 تولید و بررسی برخی از ویژگیهای کیفی حلوای بزرک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 مطالعه روشهای تولید سوسیس تخمیری سنتی در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی