آقای دکتر سعید ذاکربستان آباد

دکتر سعید ذاکربستان آباد

آقای دکتر سعید ذاکربستان آباد

Dr. Saeed Zakerbostanabad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید ذاکربستان آباد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، شهر جدید پرند آبان 1394