آقای دکتر جعفر احمدی شالی

دکتر جعفر احمدی شالی

آقای دکتر جعفر احمدی شالی

Dr. Jafar Ahmadishali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر احمدی شالی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ­ریزی بر­مبنای عملکرد با رویکرد ملی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، تبریز شهریور 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بهبودبهره وری فرآیند تشخیص تکراربه هنگام یکپارچه سازی پایگاه داده ها بااستفاده ازیادگیری نظارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
2 خوشهبندی آموزشکدههای دانشگاه فنی و حرفهای با روش k-میانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
3 طبقهبندی کارکنان شرکت برق شهرستان تبریز با تکنیک آنالیز ممیزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی