آقای پروفسور عبدالرحیم نوه ابراهیم

پروفسور عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد تمام دانشگاه تربیت معلم تهران

آقای پروفسور عبدالرحیم نوه ابراهیم

Prof. Abdolrahim navehebrahim

استاد تمام دانشگاه تربیت معلم تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور عبدالرحیم نوه ابراهیم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار انجمن مدیریت آموزشی ایران و شعبه ایلام، تهران شهریور 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
2 نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگ دوره متوسطه و ایجاد فرهنگ مطلوب یادگیری مبتنی بر چارچوب ارزش های رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آسیب شناسی مصنوعات حاکم برفرهنگ دوره متوسطه و ایجادفرهنگ مطلوب یادگیری براساس ارزشهای رقابتی؛مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
3 ارزیابی شرکت خودروسازی بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده (مدل پیترسنگه) (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
4 بازگشت سرمایه درسازمان باتاکید برتوسعه سرمایه انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
5 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بیگانگی از کار دبیران دبیرستانهای شهر کرج در سال تحصیلی 93-1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 تاثیرجهانی شدن بربرنامه ی درسی دانش آموزان بانیازهای ویژه ی بینایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
7 تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گامی در جهت تمرکززدایی برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
8 چالش های موجوددر مسیر کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
9 شکاف دانشی نخهبه و نابغه در بزرگراه استعداد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران
10 شناسایی و تحلیل نقش عوامل آموزشی و نگرش کارآفرینانه هنرجویان مطالعه موردی هنرستان آیه ناحیه دو آموزش وپرورش شهر کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 کاربست های سرمایه اجتماعی سازمانی در مدریت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
12 نقش سرمایه انسانی در کسب مزیت رقابتی در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه