آقای مهندس داود کشاورزیان

مهندس داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

آقای مهندس داود کشاورزیان

Davod Keshavarzian

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس داود کشاورزیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
هیت رئیسه کنفرانس نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران مهر 1394