آقای دکتر مجید فکری

دکتر مجید فکری

آقای دکتر مجید فکری

Dr. Majid Fekri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید فکری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان شهریور 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر کاربرد نیتروژن بر کاهش سمیت بور در نهال های پسته رقم بادامی- زرند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
2 تاثیر بقایای یونجه، کود مرغی و کود پتاسیم بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد پیاز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ازت و پتاسیم بر رشد بوته های ذرت در محیط آبکشت (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 اثر پوست مرکبات و زمان بر جذب سطحی سرب در برخی از خاکهای استان کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر توپوگرافی در تجمع مواد آلاینده توسط باران در مسیر رفسنجان- کرمان (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 اثر کاربرد بایوچار ضایعات مختلف درختان پسته بر آب شویی نیترات دریک خاک گچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
5 اثر کاربرد بیوچار تفاله پسته بر همدمای جذب فلویورید در محلول آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر کاربرد پتاسیم بر تحمل به خشکی نهال های پسته (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 اثر کاربرد پتاسیم بر تحمل به شوری نهال های پسته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر کاربرد تفاله پسته ، کمپوست و بایوچارحاصل از آن بر قابلیت جذب شکلهای مختلف پتاسیم در برخی خاکهای منطقه انار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
9 اثر کاربرد فسفر،تفاله پسته و بایوچار حاصل از آن بر میزان سدیم دانهال های پسته (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
10 اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
11 اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی کاتیونهای کلسیم و منیزیم در یک خاک سبک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
12 اثر ماده آلی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک رسی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 اثر ماده آلی کود مرغی و جایگذاری فسفر بر فسفر ، کلسیم و پتاسیم محلول خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
14 اثر ماده آلی و فسفر بر برخی از کاتیون های محلول و خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
15 اثر محلول پاشی آهن و روی و مس برافزایش میزان کیفیت و عملکرد محصول انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
16 اثرات EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و کمپوست زبالهی شهری بر سطوح مختلف سرب و کادمیم در خاک و گیاه پالایی این عناصر توسط گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
17 اثرات زیست محیطی آبشویی پتاسیم تحت تاثیرکلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
18 اثرات شوری بر میزان کود ازت و فسفرو گوگرد مورد نیاز درختان انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
19 اثرات کاربرد کود مرغی، پودر یونجه و زمان بر غلطت روی قابل عصارهگیری با EDTA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
20 اثرات کاربرد مواد آلی و حجم آبشویی بر آبشویی و هدررفت سدیم محلول در ستون خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 اثرنسبت کودفسفره به خاک برغلظت فسفردرنهالهای پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
22 ارزیابی زمین آماری آلودگی خاک به مس وروی درمجاورت کارخانه ذوب مس خاتون آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
23 ازستون خاک کاربرد بیوچار بر میزان آبشویی پتاسیم محلول (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
24 افزایش کارایی بیوچار در حذف فسفر از محلول آبی پس از اصلاح با هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
25 Biochar effect of pistachio waste at two different temperatures to removal fluoride from aqueous (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 Potassium recovery affected by sodium chloride and different pore volumes in soil (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
27 بررسی اثر آهک و دو نوع ماده آلی بر میزان روی قابل دسترس گیاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
28 بررسی اثر آهک و کود مرغی بر آلایندگی کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 بررسی اثر مواد آلی بر افزایش غلظت سرب محلول در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
30 بررسی اثرات جایگذاری کود فسفره در خاک بر جذب فسفر بوسیله نهال های پسته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 بررسی اثرات ماده آلی و کود فسفره بر میزان فسفر قابل استفاده در خاک (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
32 بررسی ایزوترم جذب سطحی با استفاده از معادله ی فروندلیچ در برخی از خاک های مناطق خشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
33 بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک دربرخی از باغات پسته دشت زرند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
34 بررسی پیاز رطوبتی در آبیاری زیر سطحی(لوله ای- قطره ای) در مقایسه با آبیاری غرقابی و قطره ای در مناطق پسته کاری رفسنجان (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
35 بررسی تاثیر کاربرد برخی املاح برهدررفت پتاسیم خاک درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
36 بررسی تاثیر کود دامی برجذب روی و مس به وسیله گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
37 بررسی تاثیر گچ برجذب روی و مس به وسیله گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
38 بررسی تغییرات میزان کربن آلی خاک متأثر از زمان و مدیریت های متفاوت بقایای گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
39 بررسی توزیع عمقی فسفر در برخی از باغات پسته دشت زرند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
40 بررسی جذب و واجذب فسفر و کروم توسط بنتونیت و بنتونیت اصلاح شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
41 بررسی خصوصیات خاک های منطقه بردسیر برجذب سطحی فسفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
42 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی و رده بندی خاک های واقع در دشت ماهان- جوپار استان کرمان به منظور مدیریت بهینه آب و خاک (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
43 بررسی سنتیک جذب فسفر توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
44 بررسی غلظت عناصر سرب و کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی در معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
45 بررسی غلظت عناصر مس و روی در اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی در خاک های آلوده ارتفاعات لاشکار معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
46 بررسی غلظت فسفر و روی و ارتباط آنها در برخی از خاک های مناطق خشک استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
47 بررسی غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی شهرستان اهر ( استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 بررسی کاربرد کود کادمیومی و شوری آب بر حلالیت کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
49 بررسی کاربرد کود کادمیومی و کود مرغی بر آلودگی کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
50 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد: منطقهای خشک و نیمه خشک در شمال شرق استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
51 بررسی کیفیت شیمیایی آیهای زیرزمینی روستایی شهرستان گرمی (استان اردبیل) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 بررسی مصرف بی رویه ی کودهای شیمیایی حاوی روی بر آلودگی خاک مناطق کهنوج، جیرفت و رودبارجنوب (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
53 بررسی میزان آلودگی سرب و کادمیم در خاک در طول جاده کرمان-رفسنجان (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
54 بررسی میزان روی کل و قابل استفاده در نهال پسته و خاک های استان کرمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
55 بررسی نقش عوامل فرسایندگی و فرسایش پذیری در شدت فرسایش بادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
56 بررسی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در خاک و گیاه درمنه کوهی در منطقه معدنی مس سرچشمه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
57 بررسی همدما های جذب سطحی فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان و رابطه پارامترهای همدمای آن ها باخصوصیات خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
58 بیوچارهای مختلف و ماده آلی بر ظرفیت نگه داشت آب در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
59 تاثیر آهک و ماده آلی برقابلیت دسترسی روی در خاک با گذشت زمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
60 تاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
61 تاثیر EDTA بر غلظت عناصر سنگین مس و روی در خاک و توانایی ایجاد آلودگی آبهای زیرزمینی توسط این عناصر (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
62 تاثیر زمان و آهک بر میزان قابل دسترس کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
63 تاثیر فسفر بر سنتیک واجذب فلویور در خاک شهرستان کوهبنان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
64 تاثیر کاربرد براسینواسترویید و کود نیتروژن بر محتوای نیترات و عملکرد غده های سیب زمینی (Solanum tuberosum) در کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
65 تاثیر کاربرد تنظیم کننده های سیلیسیم و مخمر بر جذب عنصر آرسنیک و برخی پارامترهای رشد در گیاه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
66 تاثیر کاربرد روشهای آبیاری موضعی ریشه (PRD) بر راندمان مصرف آب و عملکرد فلفل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
67 تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید و کود نیتروژن بر محتوی نیترات و عملکرد غده های سیب زمینی Solanum tuberosum در کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
68 تاثیر کمپوست بر جذب روی و مس وتاثیر این تیمار ها بر طول اندام هوایی در گندم رقم پیشتاز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
69 تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر صفات کمی وکیفی درکشت مخلوط زیره سبز ) Cuminum cyminum ( و اسفرزه ) Plantago ovata (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 تاثیر ماده آلی و فسفر بر جذب فلویور در خاک شهرستان کوهبنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
71 تاثیر ورمی کمپوست بر جذب عناصر آهن و روی در گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 تاثیر همزمان تنش شوری و پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر غذایی در شاخسار ارزن معمولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
73 تاثیرپتاسیم برروابط آبی گیاه و رشدنهال پسته درفواصل آبیاری مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
74 تاثیرپتاسیم برمقاومت به شوری و برخی شاخصهای رشد نهال پسته درفواصل آبیاری مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
75 تاثیرکارخانه ذوب مس خاتون آبادبرتجمع عناصرمس وروی درکنگروحشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
76 تاثیرمحلول پاشی عناصرغذایی بر روی سرما زدگی بهاره درختان پسته (رقم کله قوچی) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
77 تأثیر کاربرد پتاسیم بر عملکرد وزن تازه شاخسار،رطوبت نسبی ونفوذپذیری غشای سلولی برگ ارزن معمولی در شرایط شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
78 توزیع مکانی عناصر سنگین در خاک های اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
79 جذب سطحی کروم بر روی دو نوع بیوچار حاصل از تجزیه گرمایی چوب کاج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
80 حذف فسفر از محلول آبی توسط هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
81 رابطه بین فلوئوراید آب کشاورزی و اعماق مختلف خاک های منطقه کوهبنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
82 سنتز و شناسایی خصوصیات زیولیت غنی شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به روش سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
83 سینتیک رهاسازی کادمیم تحت تاثیر دو نوع ماده آلی در دو خاک استان کرمان (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
84 شناسایی اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای حیوانی با استفاده از تکنیک FTIR (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
85 کاربرد محلول پاشی عناصر غذایی بر مقاومت درختان پسته رقم اکبری در برابر سرما زدگی بهاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
86 کاربرد معادله لانگمویر در تجزیه و تحلیل جذب سطحی سرب خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
87 مدل پراکنش مکانی عناصر مس و روی در خاکهای اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
88 مروری بر انواع روشهای اصلاح بیوچار و کاربرد آن در جذب آلایندههای آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
89 مصرف بی رویه ی کود سرب در خاک های جنوب کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
90 مطالعه ی اثر براسینواسترویید و عنصر سمی ارسنیک بر محصول گیاه سیب زمینی (.L tuberosum Solanum) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
91 مقایسه برخی نسبت های اسپکتروفتومتری اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای آلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
92 مقایسه برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در سیستم های مختلف کشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
93 مقایسه دوترکیب یونی برهم دماهای جذب فسفردرخاک های منطقه بردسیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
94 مقایسه ی عملکرد نسبی نهال های پسته در برابر تیمار روی در دوخاک شور و غیر شور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
95 مقایسهی ظرفیت تبادل کاتیونی و pH برخی خاکهای منطقه ی کوهبنان تحت تأثیر ماده آلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
96 نقش ضایعات آلی (کود حیوانی، تفاله لیمو) و سولفات روی بر میزان جذب روی توسط گیاه ذرت در خاک های منطقه جیرفت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
97 واکنش گیاه سیب زمینی به اثر تنظیم کننده رشد سالیسیک اسید و جذب عنصر سمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
98 همدمای جذب سطحی روی در برخی از خاک های آهکی جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست