آقای دکتر موسی امیری

دکتر موسی امیری

آقای دکتر موسی امیری

Dr. Mosa Amiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر موسی امیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران مهر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد شدت تصادفات با استفاده از مدل های انتخاب گسسته در محدوده 33 کیلومتری شهر تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 بررسی آسیب های موجود در صحنه تصادف مورد مطالعه بزررگراههای تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی و چابکی سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم
4 عوامل موثر بر تصادفات جاده ای کشنده و غیر کشنده در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
5 هوای بارانی خطرناکتر از هر نوع شرایط جوی در تصادفات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران