آقای دکتر جانعلی بهزادنسب

دکتر جانعلی بهزادنسب

آقای دکتر جانعلی بهزادنسب

Dr. Janali Behzadnasab

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جانعلی بهزادنسب در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران مهر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان و پراکندگی استقرار صنایع فرآوری اولیه و مراکز نگهداری محصولات استراتژیک کشاورزی با توجه به مراکز تولید آن ؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 بررسی وضعیت و چالش های فراروی صنایع غذایی و آشامیدنی با تاکید بر صنایعتبدیلی محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
3 تحلیلی بر ضرورت تقویت اقتصاد روستایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر کاهش ضایعات و تکمیل زنجیره های ارزش از طریق صنایع تبدیلی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
4 رویکرد و نقش دفاتر جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) درخارج از کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی