آقای دکتر امین میرزا بروجردیان

دکتر امین میرزا بروجردیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر امین میرزا بروجردیان

Dr. Aminmirza Boroujerdian

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین میرزا بروجردیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران مهر 1394
عضو کمیته علمی – هیات داوران سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی انجمن بتن ایران-دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران اردیبهشت 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Identification of Hazardous Situations using Kernel DensityEstimation Method Based on Time to Collision, Case study: Leftturnon Unsignalized Intersection (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 4
2 بررسی تاثیر جهت حرکت وسیله نقلیه بر ایمنی عابر پیاده در تقاطع های شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
3 مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی دورههای آموزش موتورسواران کشور برای بکارگیری شبیهساز موتورسیکلت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 بررسی تاثیر حرکت عابر پیاده در ایمنی تقاطعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 بررسی روش های مکان یابی بهینه تابلو های هشدار دهنده ایمنی پیام متغیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 بررسی سیستمهای حمل ونقل هوشمندو تاثیر آن بر کاهش تصادفات عامل انسانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 مدل انتخاب مقاطع دارای مشکل سرعت در طول راهها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور