آقای دکتر مهدی مدیری

دکتر مهدی مدیری دانشیار - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

آقای دکتر مهدی مدیری

Dr. Mahdi Modiri

دانشیار - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی مدیری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیلی بر پاراد وکس الزامات پد افند غیرعامل با اصول توسعه پاید ارشهری د ر بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه مورد ی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 ارزیابی روش های محاسبه GDOP در سیستم زمین پایه لورن و تعیین آرایش بهینه ایستگاه های فرستنده (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 1
3 ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگی SDI (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
4 استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه- سلماس) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
5 اولوی تسنجی شاخص های عدالت اسلامی - ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 95
6 بررسی تغییرات مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی بازه زمانی 1987 تا 2014 و تاثیر سازه های احداثی در اصلاح مسیر رودخانه ( از اصلاندوز تا پارس آباد ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 20
7 بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی مطالعه موردی: دوربین رقومی UltraCam (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 92
8 چالش های پیش روی جغرافیدانان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 89
9 طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحرا ن های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 97
10 طراحی و برنامه ریزی پارکهای واحدشهری جهت اجرای طرح اسکان و امدادازمنظرپدافندغیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران دوره: 1، شماره: 1
11 عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
12 مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
13 مدلسازی آسی بپذیری ساختما نهای شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 91
14 نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی در سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه: استان مازندران (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
2 آموزش شهروندی ونقش آن درتحقق توسعه پایدار شهرهای جدید (نمونه موردی شهر جدید اندیشه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
3 ارائهی الگویی برای درجهبندی حساسیت کاربریهای شهری مستقر در اطراف تأسیسات خطرناک مطالعه موردی: کاربریهای همجوار انبار نفت شمالشرق تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
4 ارایه راهکاری نوین برای حفاظت از شهر در مقابل تهدیدات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی آسیب پذیری شریان های حیاتی در برابر تهدیدات با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی مخازن نفت شهران در منطقه 5 شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
6 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهرها در برابر مخاطرات انسان ساخت (نمونه موردی: منطقه 7 شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار 
7 ارزیابی اسکان های غیررسمی با معیارهای پدافند غیرعامل- نمونه موردی محله فرحزاد تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی
8 ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش های شبکه عصبی و الگوریتم ماشین بردار (مطالعه موردی: گردنه ی حیران- استان اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
9 ارزیابی دقت تعیین موقعیت مطلق کینماتیک دقیق به منظور استفاده در ناوبری در دریا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
10 ارزیابی وضعیت چیدمان عناصر تسهیلات ترافیکی مجاور معابر شریانی شهری در تسهیل تخلیه و انتقال جمعیت (مطالعه موردی: محور کریمخان -کشاورز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
11 استفاده از روشهای بهینهسازی تکاملی برای کمینهسازی خطای تعیینموقعیت در سامانه ناوبری لورن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ناوبری
12 اسیب شناسی مبلمان شهری در تخلیه اضطراری جمعیت (نمونه موردی: خیابان جمهوری اسلامی) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)
13 اسیب شناسی مبلمان شهری در تخلیه اضطراری جمعیت (نمونه موردی: خیابان جمهوری اسلامی) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)
14 اولویت بندی شهرها بر اساس سطوح آسیب پذیری آب و هواییاز دیدگاه پدافند غیر عامل در نیمه شرقی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل
15 بحران منابع آب (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
16 بررسی آسیب پذیری وضعیت چیدمان مبلمان شهری به کمک GIS (نمونه موردی خیابان ولی‎عصر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
17 بررسی الزامات پدافند غیر عامل و اصول توسعه پایداری شهری) در بهسازی بافت های تاریخی شهری؛ تقابل یا تعامل دو رویکرد مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
18 بررسی تطبیقی رویکرد پدافندغیرعامل و نظریه توسعه پایدارشهری درحفاظت بافت های تاریخی شهری از مخاطرات و تهدیدات انسانی مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
19 بررسی جایگاه برنامهریزی کاربری اراضی در مدیریت ریسک تأسیسات پرخطربر اساس سناریوی وقوع حوادث عظیم در آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
20 بررسی دمای سطح زمین (LST (و دمای برداشت شده از دماسنج جهت آشکارسازی ساختارفضایی جزیره حرارتی شهر تهران مطالعه موردی: دمای فروردین ماه مناطق6،5،13،14،17شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
21 بررسی روش های کاهش نویز و ارائه یک روش بهبود کنتراست برای تصاویر نجومی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
22 بررسی ژیونیم دریای شمال ایران در اسناد و منابع تاریخی و ملاحظاتی پیرامون آن (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
23 بررسی سطوح آسیب پذیری زیست محیطی حاصل از تغییرات الگوی بارش در استان‌های شرقی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 بررسی مجموعه ورزشی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ورزشگاه آزادی تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
25 بررسی منحنی انعکاس طیفی درختان مرکبات مبتلا به بیماری گرینینگ یا Huanglongbing با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص های گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
26 بررسی و تحلیل شیوه های تعادل بخشی و ساماندهی سیاسی فضایی کلانشهر تهران (با تاکید بر چشم انداز ده ساله پیش رو) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
27 بهبود تصاویر سونار اسکن جانبی به کمک یک تکنیک فیلترینگ بهبود یافته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ناوبری
28 بهبود کشف و حذف پوشش گیاهی در ابر نقاط حاصل از تصاویر التراکم XPبا استفاده از باند مادون قرمز به منظور تولید مدل رقومی ارتفاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
29 بهبود ناوبری با استفاده از ترکیب سامانه های LORAN-C و GPS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ناوبری
30 بهینه سازی مسیر و آرایش بندی ناوبری رباتهای متحرک در ساختار رهبر پیرو با استفاده از الگوریتم تکاملی ARO (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران
31 بیان یک روند PPP در پردازش اطلاعات GPS با استفاده از نرم افزار gLAB و بررسی صحت نتایج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
32 تبیین ژئوپلیتیک اقوام مرزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر امنیت مرزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
33 تجزیه و تحلیل پیکربندی فضایی و پویایی رشد شهری با استفاده از مدل های مبتنی بر سلول های خودکار (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
34 تحلیل آینده نگرانه از الزامات فرایندی مدیریت هوشمند در هوشمند سازی (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای
35 تحلیل فضایی گردشگری با استفاده از مدل هایRBF و آمار فضایی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهرستان رشت (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
36 تحلیل مکان گزینی مناطق مسکونی در منطقه جنوب شرق کشور وپهنه بندی آن با توجه به معیارهای ژیومورفولوژیکی با رویکرد دفاع غیرعامل با استفاده ازGISوRS (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
37 تعیین معیارهای پایش تاسیسات آبرسانی مناطق شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه وردی تصفیه خانه آب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
38 تلفیق تصاویر چند طیفی Sentinel-2 و پانکروماتیک IRS-P5 و ارزیابی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
39 جایگاه مدیریت بحران با تاکید بر جلوه های نوین بحران در شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
40 جمع آوری اطلاعات سه بعدی سطح زمین با استفاده از فتوگرامتری سکوهای پرنده بدون سرنشین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
41 روند شکل گیری گسلهای مذهبی در مرزهای شمالشرق شور (مطالعه موردی استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
42 سنسورهای مورد نیاز برای توسعه هوشمندسازی شهرهای ایران با رویکرد آینده نگری (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای
43 شناسایی عوامل و عناصر تاثیر گذار در آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیر عامل در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از روش کیو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
44 عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
45 مدل سازی تخمین عمق آب خلیج فارس برمبنای درون یابی با استفاده از تصاویر سنجش از دور ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
46 مدیریت بحران با تاکید بر آمایش و سنجش مکانی نیروگاههای برق استان کرمانشاه از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل
47 مقایسه منحنی انعکاس طیفی سطح رو و پشت برگ سبز و زرد گونه های شالک توت و انجیر با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص های گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی