آقای دکتر محمدرضا ثروتی

دکتر محمدرضا ثروتی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر محمدرضا ثروتی

Dr. Mohamad Reza Servati

استاد - دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا ثروتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطابق مکان های مناسب تغذیه ی مصنوعی و مخروطه افکنه ها در منطقه ی گتوند با استفاده از روشAHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90
3 تعیین عوامل مؤثر در پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز دره شهر بر اساس مناطق همگن هیدرولوژیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست و توسعه پایدار در استان ایلام بر اساس مدلهای تجزیه و تحلیل سیستمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
2 ارزیابی عامل های مژثر و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS، مطالعه موردی: شمال شهر تهران- حوضه کن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
3 بررسی تطابق مخروطه افکنه ها وسطوح مناسب تغذیه مصنوعی در منطقه گتوند با کاربرد مدل AHP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
4 بررسی روند شهر نشینی و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
5 بررسی فرسایش و رسوب حوضه باغ طیغون(در شهرستان کرمانشاه)با استفاده از مدل EPM (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
6 بیابان و ژئومرفولوژی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
7 تاثیر عملیا ت آبخیزداری بر کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب ( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد برنجستانک - شهرستان قائم شهر ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
8 شناسایی اشکال کارستی و تحول آن ها از دیدگاه ژئومورفولوژی در منطقه کامیاران با تاکید بر منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
9 مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه آبخیز گل گل - استان ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
10 مطالعه ژئومرفولوژی کوه کرکس با ایجاد بانک زیر ساختار اطلاعات جغرافیایی جهت توسعه و احیای ژئوتوریسم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
11 مورفولوژی رودخانه و ممیزی مناطق خطر فرسایش کناره ای در حوضه آبخیز میشخاص با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 ویژگیهای جغرافیایی، اقلیمی و وضعیت جوی منطقهی کامیاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها