آقای مرتضی بسیج

مرتضی بسیج

آقای مرتضی بسیج

Morteza Basij

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مرتضی بسیج در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مدیریت وب سایت اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد شهریور 1394