آقای پروفسور علی محمد احمدی قرچه

پروفسور علی محمد احمدی قرچه گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی

آقای پروفسور علی محمد احمدی قرچه

Prof. Ali Mohammad Ahmadi Gharacheh

گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور علی محمد احمدی قرچه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری