آقای سید مهدی جمیلی

سید مهدی جمیلی

آقای سید مهدی جمیلی

Seyed Mahdi Jameii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید مهدی جمیلی در مجلات و ژورنالها