آقای جورج پاپاداکیس

جورج پاپاداکیس

آقای جورج پاپاداکیس

Georgios I. Papadakis

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جورج پاپاداکیس در مجلات و ژورنالها