آقای دکتر قادر غنی زاده

دکتر قادر غنی زاده دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

آقای دکتر قادر غنی زاده

Dr. Ghader Ghani Zadeh

دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قادر غنی زاده در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت بهداشت محیط مراکز منتخب نظامی در سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 2
2 حذف اندوتوکسین از آب با فرایند ازن زنی کاتالیتیکی غیرهمگن در حضور خاکستر استخوان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری در سیستم های آبرسانی بعضی از مراکز نظامی با استفاده از پارامترهای شیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
2 بررسی تاثیر درجه حرارت و PH بر ته نشینی فلاکهای فرایند لجن فعال (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
3 بررسی تاثیردرجه حرارت و نسبت بار آلی به فسفر ( COD/P) درحذف فسفر از فا ضلاب شهری با راکتور ناپیوسته متوالی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی تحلیلی میزان تاثیر pHZPC Ph برراندمان حذف ارتوفسفات ازمحیطهای آبی توسط جاذب خاکستر استخوان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده با هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید درحذف اسید هیومیک از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 بررسی کارآیی حذف مواد آلی و مغذی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) با محیط گرانول کربن فعال (GAC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی کارایی نانوذرات دی اکسید تیتانیم درجذب رنگ راکتیو قرمز 198 از محلولهای ابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
8 بررسی میزان جذب فسفر معدنی بر خاکستر استخوان اصلاح شده با فلز مس از محلول های آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی و پایش شاخص بیولوژیکی آب باران جهت استحصال به عنوان منبع آبی مطالعه موردی درترکمن صحرا (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 پی آمدهای بارداری ناشی از مصرف آب آشامیدنی حاوی ترکیبات آلی کلره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
11 تاثیر عوامل محیطی و کیفیت فاضلاب بر فرایند نیترات سازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
12 تأثیر مقدار وزنی جاذب خاکستر استخوان در جذب بیوآئروسل اشرشیاکلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
13 حذف کرم شش ظرفیتی مازاد از آب با استفاده از جذب در خاکستر استخوان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
14 ضرورت توجه به جنبه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE استفاده مجدد از پساب در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
15 کاربرد فیلتر تلفیقی هوادهی شونده در حذف آهن از آب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 کاربرد نانوذرات دی اکسید تیتانیم در فرایند TiO2/UV-C تحت شرایط اسیدی جهت حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از فاضلاب سنتتیک نساجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
17 مروری بر شاخص های بیمارستان سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران