آقای دکتر محمد فاتحی مرجی

دکتر محمد فاتحی مرجی دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

آقای دکتر محمد فاتحی مرجی

Dr. Mohammad Fatehi

دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد فاتحی مرجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ (دریافت مقاله) فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 16، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظه ای تونل های انحراف آب سد نرماب مینودشت با استفاده از روش عددی المان مجزا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
2 آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظهای تونلهای انحراف آب سد نرماب مینودشت با استفاده از روش عددی المان مجزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
3 ارائه مدلی جدید جهت تعیین مقدار چقرمگی شکست سنگ ((K(IC) با استفاده از روش ترک چورنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
4 ارزیابی روشهای عددی و تحلیلی المان محدود تنش موهومی ناپیوستگی جابجایی وکرش درتحلیل تونل با مقطع دایره ای شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 استفاده از آزمایشات درون چاهی جهت تعیین پارامترهای موثر بر طراحی عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژیومکانیک نفت
6 بررسی اثرساختمانهای مجاور برافزایش احتمالی نیروهای موثردررفتار لرزه ای تونل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
7 بررسی پدیده لهیدگی در پروژه انتقال آب بهشت به فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف شکست هیدرولیکی بر روی بازشدگی دهانه ترک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
9 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی درزه بر جابجایی و توزیع تنش اطراف تونل های دایروی با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 بررسی تاثیر توپوگرافی سطح بر فاکتورهای تمرکز تنش در مدلسازی انتشار ترک درشیبهای سنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
11 بررسی تاثیر دو مته حفاری مجاور و فاصله خطی بین آنها در حفاری براساس مکانیک شکست سنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز
12 بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی سطح درزه بر روی مقاومت برش نهایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
13 بررسی تحلیلی تاثیر راستای حفاری با توجه به میدان تنشی در پایداری چاه های مایل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژیومکانیک نفت
14 بررسی قابلیت تخمین ضریب زبری درزه های سنگی در ساختگاه سد بختیاری به کمک تکنیک های فراکتال مبتنی بر آنالیز واریوگرام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی گسترش شکست هیدرولیکی و جهت گیری دوباره ی ترک در مخازن نفتی با استفاده از روش عددی جابجایی - ناپیوستگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
16 بررسی مدلسازی عددی و تحلیلی پیچسنگهای رزینی در تونل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
17 بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر سازه های زیرزمینی نزدیک به سطح با روش المان مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
18 پیشرفت های نانوفناوری در بلورشناسی و کانی شناسی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
19 تحلیل پایداری و انتخاب مناسب ترین لایه جهت انجام عملیات شکست هیدرولیکی در یکی از مخازن هیدوروکربنی ایران در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
20 تحلیل تنش به روش عددی المان مرزی با مثال موردی قطار شهری شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
21 تحلیل سه بعدی مغارهای نمکی جهت ذخیره سازی گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
22 تحلیل عددی اثر دما و رطوبت سازند برپایداری چاه نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز
23 تحلیل عددی عکس العمل سازند با تیغه های مته حفاری به روش المان محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
24 تحلیل و بررسی اثر ناپیوستگی ها بر روی پایداری سازه نگهبان (مثال موردی ایستگاه کارگر قطار شهری اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
25 روش های جدید جدایش کانی های آهن دار هماتیت و مگنتیت (دریافت مقاله) دومین همایش معدن و علوم وابسته
26 طراحی سه بعدی پرتال شرقی تونل دوقلوی چیتگر تهران با نرم افزار FLAC 3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
27 محاسبه تنشها و جابجایی های اطراف تونلهای دایرهای به روش عددی المان مرزی غیرمستقیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
28 محاسبه ضرایب تمرکز تنش در نوک ترک همراه با پدیده کینک با استفاده از روش جابجایی - ناپیوستگی مرتبه سوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
29 محاسبه فاکتور شدت تنش و بازشدگی دهانه ترک مود یک بر اساس دیسلوکیشن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
30 مدل سازی انتشار ترک کینک زیر نافذهای کند در سنگ با استفاده از روش المان مرزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
31 مدل سازی به روش المان محدود توسعه یافته فرآیند شکست هیدرولیکی در یکی از مخازن هیدروکربنی در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
32 مدلسازی اثر گسل بر توزیع تنش مماسی در اطراف دو تونل مجاور با استفاده از روش المان های مرزی غیر مستقیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
33 مدلسازی عددی اندرکنش شکست هیدرولیکی با لایه بندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژیومکانیک نفت
34 مدلسازی نحوه انتشار ترکها در اطراف چالهای انفجاری در آتشکاری کنترل شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
35 مدلی جدید جهت تعیین چقرمگی مود I شکست سنگ تحت آزمایش قطعات نیم قرص (SCB) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
36 مطالعات پتروفیزیکی مورد نیاز جهت تعیین پارامترهای ژیومکانیکی در امکان سنجی عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژیومکانیک نفت
37 مطالعه تاثیر فاصله داری و عمق نفوذ برنده های حفار چاه بر مکانیزم خردایش سنگ توسط نرم افزار PFC2D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژیومکانیک نفت
38 یک تحلیل عددی نوین از تأثیر ترک های طبیعی سنگ مخزن بر فاکتورهای شدت تنش شکست هیدرولیکی درحال گسترش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی