خانم مهندس ملیحه داوود آبادی

مهندس ملیحه داوود آبادی کارشناس

خانم مهندس ملیحه داوود آبادی

Malihe Davood Abadi

کارشناس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس ملیحه داوود آبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی