علی تمیزال

 علی تمیزال پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

علی تمیزال

Ali Tamizal

پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.