آقای دکتر سلیم واحدی نمین

دکتر سلیم واحدی نمین

آقای دکتر سلیم واحدی نمین

Dr. Salim Vahedinamin

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سلیم واحدی نمین در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی -دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، اردبیل مهر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تمرینات تعادلی بر پایه تکرار بر کنترل حرکت اندام تحتانی در زنان فعال دارای سابقه آسیب مچ پا و زانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
2 تاثیر مکمل یاری گیاه خارخاسک (Tribulus terrestris) رکورد یک ضرب و دوضرب وزنه برداران نخبه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی