آقای علیرضا شیخی

علیرضا شیخی

آقای علیرضا شیخی

Alireza Sheykhi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علیرضا شیخی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد آبان 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دروگربشقابی و تحلیل تیغه آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
2 اسطوره در ترازوی علم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 بارقه های پایداری در مجموعه داستان انا و جمانه محمود شقیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 بررسی ساختاری ترنج در فرش ایران بررسی مورد قالی های بلوچی و ترکمنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
5 بررسی طرح و نقش در پشتی های گناباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
6 مطالعه نقوش پرندگان حرم امام رضا(ع) با رویکرد نشانه شناسی پیرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
7 مطالعه و بررسی ساختار صفحه آرایی و تزئینات صفحه افتتاح قرآن خطی شماره 279 ،محفوظ در موزه قرآن آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی