آقای دکتر عزت الله فخر

دکتر عزت الله فخر

آقای دکتر عزت الله فخر

Dr. Ezatolah Fakhr

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عزت الله فخر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک شرکت پندار اندیش رهپو، شیراز مرداد 1394