آقای دکتر امیررضا عطار

دکتر امیررضا عطار

آقای دکتر امیررضا عطار

Dr. Amirreza Atar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیررضا عطار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی معماری وسازه نوین در علم مهندسی عمران شرکت پندار اندیش رهپو، شیراز مرداد 1394