آقای پروفسور حسین غریبی

پروفسور حسین غریبی هیئت مدیره انجمن الکتروشیمی ایران

آقای پروفسور حسین غریبی

Prof. Hosein Gharibi

هیئت مدیره انجمن الکتروشیمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور حسین غریبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور حسین غریبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران انجمن الکتروشیمی ایران، تهران آبان 1394
رئیس کنفرانس دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران انجمن الکتروشیمی ایران، تهران مهر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر ثابت دی الکتریک حلالهای آلی در کارایی واکنش کاهش اکسیژن در الکترودهای گازی نفوذی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی
2 بررسی اثر مقدار تفلون به کار رفته در لایه نفوذ بر عملکرد لایه کاتالیست در پیل های سوختی پلیمری (PEFC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
3 بررسی عوامل موثر در ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران با کشورها و سازمانهای داخلی و خارجی (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی
4 بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
5 بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان با استفاده از سیستم های پیل مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
6 تهیه نانوکاتالیست های غیر پلاتینی و بررسی خواص الکتروکاتالیتیکی آنها به عنوان جایگزین پلاتین در قسمت کاتد پیل های سوختی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار
7 سنتز نانوذرات پلاتین بر روی کربن ولکان با استفاده از حلال های مختلف جهت توسعه پیل های سوختی پلیمری (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
8 سنتز نانوذرات پلاتین در سیستمهای دوفازی جهت استفاده از آنها درلایهی کاتالیست پیل سوختی با غشای پلیمری (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی ایران
9 کاربرد فناوری هیدروژن در واحد مسکونی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
10 مطالعه اثر احیا کننده های مختلف در سنتز نانو ذرات پلاتین بر روی یستر کربن ولکان برای کاربرد پیل های سوختی پلیمری (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
11 مطالعه امکان پذیری تولید همزمان چند نوع انرژی با استفاده از سیستم پیل سوختی کربنات مذاب برای تامین انرژی بهینه در واحد مسکونی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
12 مطالعه برهمکنش مواد فعال سطحی کاتیونی دوقلو و ماده فعال سطحی غیریونی در میسل و لایه حد واسط آب و هوا (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
13 مواد فعال سطحی قابل شکستن و زیست تخریب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده