آقای دکتر علی جولای مفرد

دکتر علی جولای مفرد استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری

آقای دکتر علی جولای مفرد

Dr. Ali Jolaymonfared

استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی جولای مفرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان آذر 1394